Skip to main content

นักออกแบบกราฟิก
กรุงเทพมหานคร

คุณจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแคมเปญการตลาดที่มีการออกแบบกราฟิก คุณจะได้ทำงานร่วมกับทีมครีเอทีฟของเราอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์จริงในการสื่อสารกับคนภายในทีมและลูกค้า คุณจะได้รับเคล็ดลับอันมีค่าเกี่ยวกับวิธีการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบในโลกแห่งความเป็นจริง

คุณสมบัติ:

 • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 • สามารถอ่านอีเมลเข้าใจและตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษได้

 • มีสัญชาติไทย

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประกาศนียบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้อย่างคล่องแคล่ว และเปิดกว้างที่จะเรียนรู้โปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติม

 • สามารถทำงานด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องมีผู้คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

 • เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 • เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดไอเดียใหม่ๆได้

 • เข้าใจหลักการออกแบบพื้นฐาน

 • สามารถคิดนอกกรอบ แก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่แตกต่าง

 • เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง และสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ดี

วิธีการสมัครงาน:

1. ส่งประวัติส่วนตัว (CV) พร้อมรูปถ่ายของผู้สมัคร

2. บุคคลอ้างอิงของผู้สมัคร

3. กรอกแบบฟอร์มการสมัครงาน

(หน้าที่ 2 ของแบบฟอร์มการสมัคร)

สิ่งที่คุณจะได้รับ:

 • ได้ทำงานร่วมกับทีมที่สร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยไอเดียใหม่ๆ

 • ได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านโมชั่นกราฟิกและแอนิเมชั่น ซึ่งเป็นสื่อที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน

 • เสริมสร้างทักษะการออกแบบสื่อประเภทต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

สร้างสรรค์ผลงานออกแบบจากแนวคิด:

คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการนำแนวคิดเบื้องต้นด้านการออกแบบ มาสร้างเป็นผลงานจริง

ทำงานร่วมกับทีมโมชั่นกราฟิกและเว็บดีไซน์:

คุณจะต้องทำงานร่วมกับทีมโมชั่นกราฟิกและเว็บดีไซน์ เพื่อสร้างภาพตัวอย่าง (Screenshots) ของเว็บไซต์และโมชั่นกราฟิก

ระดมความคิดสร้างสรรค์:

คุณจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ร่วมกับทีม

สมัครงานตำแหน่ง
นักออกแบบกราฟิก

ส่งข้อความมาหาเราตอนนี้ได้เลย เราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุด

จองนัดหมาย